Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Nedeľa Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Ráno

Večer

 

Pondelok 1. 1.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, prikázaný sviatok

7:00

 

Za členov Ružencového bratstva

8:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

Utorok 2. 1.

sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a mučeníkov (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc, dary Ducha Svätého, pri dožitých 79. rokov Viktora

 

17:00

Za úspešnú operáciu

Streda 3. 1.

Najsvätejšieho mena Ježiš (spomienka)

6:30

 

 Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre syna a jeho obrátenie

Štvrtok 4. 1.

Štvrtok vo Vianočnom období

 

17:00

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 5. 1.

Piatok vo Vianočnom období

6:30

 

+ Adrea, Peter, Hanka, Helena a Jaroslav

 

17:00

+ Štefan Rogoň a + rodičia

Sobota 6. 1.

ZJAVENIE PÁNA, slávnosť a prikázaný sviatok

7:00

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu

8:30

 

+ Marcel Vojtek

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

Nedeľa 7. 1.

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - KRST KRISTA PÁNA

7:00

 

+ Pavlína, Adam Romančík, + Štefan a Martin

8:30

 

+ Vincent a Pavol Miho

9:00

 

Dom dôchodcov


10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel (k)

    Z celého srdca sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej oslave narodenia Pána. Veľká vďaka všetkým deťom i dospelým, ktorí prichádzali na roráty i tým, ktorí pomáhali aj organizačne. Vďaka našim kostolníkom, miništrantom, organistkám, všetkým spevákom, tým, ktorí zdobili kostol, účinkujúcim na Jasličkovej pobožnosti, deťom a mladým ktorí boli koledovať s Dobrou Novinou ... Vďaka všetkým vám sme mohli všetci pokojne a radostne prežiť tieto sviatky.

Od nového roku sme sa rozhodli zaviesť večernú nedeľnú sv. omšu o 18:00 hod. Táto nedeľná večerná sv. omša bude zatiaľ dočasná, teda v akejsi testovacej prevádzke, asi tak po dobu dvoch mesiacoch. Potom v kruhu pastoračnej rady, spolu s kňazmi vo farnosti sa rozhodneme, či budeme v tejto večernej nedeľnej sv. omši pokračovať.   

Upratovanie kostola: prosíme prosíme veriacich z domov od 201  – 250. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 66 Eur.

Dnes na záver občianskeho roka bude o 16:00 hod. ďakovná pobožnosť na poďakovanie za Božie dary a dobrodenia v uplynulom roku a prosba o Božiu pomoc a ochranu do nového roka. Pred polnocou okolo 23:40 bude v kostole krátka adorácia s požehnaním.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú tento týždeň v utorok.

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Štvrtok: Struháreň a osady, domov dôchodcov.

Piatok:  Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

 

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci: budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Na prvý piatok od 7:00 do 16:40 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 16:40.

V sobotu ráno pri sv. omši o 7:00 hod. posvätíme Trojkráľovú vodu.

Posviacanie domov a rodín. Kto by mal ešte záujem o posviacku domu alebo bytu nech sa nahlási v sakristii.

Tí, ktorí chcú ešte podporiť Dobrú novinu, môžu svoj dar vložiť do označenej pokladničky, ktorá je vzadu za lavicami. Ďakujeme deťom a mládeži, ktorí navštevovali naše rodiny a robili zbierku Dobrej noviny i vám, ktorí ste ich prijali a podporili túto akciu.

Deti, ktoré zbierajú nálepky nedeľných sv. omší nech prídu po požehnaní pred kaplnku sv. Martina. Dnes dostávajú poslednú nálepku na druhý plagátik. Prosíme deti aby si priniesli plagátiky na detskú sv. omšu  budúcu nedeľu t. j. 7. Januára, kde bude žrebovanie výhercov, pre ktorých sú pripravené milé ceny. Podmienkou je aby na plagátiku boli všetky nálepky. Na budúcu nedeľu budú pripravený ďalší plagátik. Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a tohoročný štvrtáci dostanú plagátik v škole.