Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Krst Krista Pána

Ráno

Večer

 

Pondelok 8. 1.

Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana a Paulínu

 

17:00

+ Kamila Lysičanová – výročná sv. omša

Utorok 9. 1.

Féria

6:30

 

+ Ján, Mária, Július, Magdaléna, Bohuš

 

17:00

+ Mária a rodičia z oboch strán

Streda 10. 1.

Féria

6:30

 

 + Ľudmila a Jarolín a rodičia z oboch strán

Štvrtok 11. 1.

Féria

 

17:00

+ Adam a Jozefína Dávidíkoví, + Pavlína a Imrich Konštiakoví

Piatok 12. 1.

Féria

6:30

 

+ z rodiny Podkopčanovej a Lutišanovej

 

17:00

+ Mária Martinčeková a rodičia z oboch strán

Sobota 13. 1.

Féria

6:30

 

+ rodičia z oboch strán, + Štefan a Mária Bobáňovi

 

17:00

+ Ondrej Cingel

Nedeľa 14. 1.

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre spolužiakov zo stretnutia po 55. rokoch

8:30

 

+ Ján Synák, + Adam, Mária a Adam Kubík

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie.

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 251  – 300. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 76 Eur.

 

Pri koledovaní Dobrej noviny sa v našej farnosti vyzbieralo 2900 Eur. Srdečné Pán Boh zaplať za váš milodar.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

V piatok 12. januára18:00 máme sv. omšu pre birmovancoch a po nej stretnutie v skupinkách.

Farská príprava na svetové stretnutie rodín v roku 2018. Srdečne pozývame manželov, rodičov s deťmi, mladých ľudí, starých rodičov, vdovcov a vdovy aj tých, ktorí prežili rozpad svojho manželstva na druhé prípravné stretnutie rodín našej farnosti, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu 14. januára o 16:00 hod. v kostole. Téma druhého stretnutia: Naša každodenná láska (Rozdiely medzi mužom a ženou, Naplňovanie potrieb)

Deti, ktoré chcú pokračovať v zbieraní nálepiek počas nedeľných sv. omší, nech si prídu zobrať nové formuláre a nálepky z dnešnej nedele do sakristie. Pripomíname, že tretiaci a štvrtáci na ZŠ dostanú tieto formuláre tento týždeň na hodine náboženstva, alebo od triednej pani učiteľky, avšak nálepky z dnešnej nedele si musia prísť zobrať osobne po sv. omši do sakristie.