Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

2. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 15. 1.

sv. Arnolda Janssena, sviatok – zakladateľa SVD

6:30

 

Na úmysel SVD

 

17:00

Na úmysel SVD

Utorok 16. 1.

Féria

6:30

 

+ Pavol a Mária Zuziak a rodičia z oboch strán, Jozef s rodinou a Michal

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Kosniovsku a Lukešovu

Streda 17. 1.

sv. Antona, opáta (spomienka)

6:30

 

 + Z rodiny Hanuliakovej a Švecovej, + Jozef Meško

Štvrtok 18. 1.

Féria

 

17:00

+ Z rodiny Ďuranovej a Kvočkovej

Piatok 19. 1.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc  pre Irenu, Michala a rodinu Ondrušovú

 

17:00

+ Juraj a Ľudmila Tlachačoví

Sobota 20. 1.

Féria

6:30

 

+ Mária, Ján, Gustáv Špirka a + Ľudmila a Rudolf Boženík

 

15:00

sobášna sv. omša

 

17:00

+ Mária, Vincent, Viktor a rodičia Hanuliakový a Dikošový

Nedeľa 21. 1.

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Margita, Jozef a rodičia Cingeloví

8:30

 

+ František

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 301  – 400. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli       50 Eur.

Farská príprava na svetové stretnutie rodín v roku 2018. Srdečne pozývame manželov, rodičov s deťmi, mladých ľudí, starých rodičov, vdovcov a vdovy aj tých, ktorí prežili rozpad svojho manželstva na druhé prípravné stretnutie rodín našej farnosti, ktoré sa uskutoční túto nedeľu 14. januára o 16:00 hod. v kostole. Téma druhého stretnutia: Naša každodenná láska (Rozdiely medzi mužom a ženou, Naplňovanie potrieb)

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Materské Centrum sv. Rodiny bude bývať po novom otvorené v utorok od 8:30 – 10:30 hod. v pastoračnom centre vo farskej záhrade.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Od 18. do 25. januára máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme vo svojich modlitbách na tento úmysel, aby sa splnila túžba Ježišova o jednom ovčinci.

Na budúcu nedeľu 21. januára bude piate zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Prosíme deti o dochvíľnosť.

Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku v sakristii.