Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

3. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 22. 1.

Féria

6:30

 

+ Jozef Baleja a rodičia z oboch strán

 

17:00

+ František, Adam, Serafín, Serafín Lacuch

Utorok 23. 1.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu a Zuzanu z rodinou

 

17:00

+ Václav Cingel – výročná sv. omša

Streda 24. 1.

sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

 + Mária, Anna, Vincent, Jozef, Pavlína, Jozef, Viktor

Štvrtok 25. 1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)

 

17:00

+ Jozefína a a Adam Šmehylovi

Piatok 26. 1.

sv. Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zajacovú a Balátovú

 

17:00

+ Milan Vlček – výročná sv. omša

Sobota 27. 1.

Féria

6:30

 

+ Michal a Pavlína Ďurkoví , + Vincent a Pavlína Martinusikoví

 

17:00

Za návrat k životu vo viere rodinných príslušníkov

Nedeľa 28. 1.

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Jozef Konštiak – výročná sv. omša

8:30

 

+ Viktor Rechtorík – výročná sv. omša

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 401  – 450. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 40 Eur.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí tento pondelok nebudú.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Materské Centrum sv. Rodiny bude v utorok od 8:30 – 10:30 hod..

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Od pondelka do štvrtka bude prebiehať provinciálna kapitula Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Kalvárii. Tejto kapituly sa zúčastnia aj miestny kňazi páter Hudák a páter Feja. Prosíme vás o vaše modlitby za toto zhromaždenie, aby bolo vedené Duchom Svätým a prenieslo svoje ovocie pre dobro celej Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a univerzálnu Cirkev.

Deti a mládež, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny v našej farnosti, nech si prídu do sakristie pre malý darček. Ešte raz, veľká vďaka za ich čas a obetu.     

Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku v sakristii.