Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

4. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 29. 1.

sv. Jozefa Freinademetza, misionára SVD

6:30

 

+ Pavlína Trnkova a rodičia z oboch strán

 

17:00

+ Jozef Podhorský, Štefan Šmehyl, rodičia z oboch strán,
+ Adam Maruna

Utorok 30. 1.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu, z príležitosti 75 r. života

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Jána, Peter a Jakub

Streda 31. 1.

sv. Jána Bosca, kňaza (spomienka)

6:30

 

 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hanuliakovu a Švecovú

Štvrtok 1. 2.

Féria

 

17:00

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 2. 2.

OBETOVANIE PÁNA (sviatok)

8:30

 

za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku

 

17:00

+ Erika Staňová – výročná sv. omša

Sobota 3. 2.

sv. Blažeja, biskupa a mučeníka (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pri životnom jubileu 70r. Anny

 

17:00

+ Jozefína a Štefan Paštrnák, + Jozef a Milan Staňo, + Anna Romančíková, + Alojz Komačka

Nedeľa 4. 2.

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

Za šťastnú operáciu pre Máriu

8:30

 

+ Jozefína, Peter, Adam, Pavlína a Anton

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 451  – 500. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 22 Eur.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Prvopiatkové spovedanie chorých (pozor malá zmena):

Štvrtok: domov dôchodcov

Piatok:  Struháreň a osady, Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci:

Pondelok a utorok – 1 hod. pred večernou sv. omšou.

Štvrtok a Piatok – 2 hod. pred večernou sv. omšou.

Vo štvrtok medzi 12:30 a 14:00 budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku. Pozývame všetky deti. Prosíme, aby ste ich povzbudili k spovedi keď pôjdu zo školy domov.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Materské Centrum sv. Rodiny bude v utorok od 8:30 – 10:30 hod..

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia za nové duchovné povolanie z našej farnosti.

V Piatok na sviatok Obetovania Pána budeme požehnávať hromničné sviece.

Na prvý piatok bude v kostole celodenná adorácia od 9:15 do 16:40. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 16:40.

Nácvik detského spevokolu tento piatok nebude. Nácvik bude až budúci piatok 9. februára o 18:00 hodine v pastoračnom.

V sobotu, na sviatok sv. Blažeja budeme na záver sv. omše ráno a večer dávať požehnanie hrdla.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

V nedeľu o dva týždne, t. j. 11. februára, bude po veľkej sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Stačí keď príde jeden z rodičov.

Prosíme deti aby po požehnaní si prišli pre nálepky ku krstiteľnici. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku s podpisom do kartičky v sakristii.