Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

34. nedeľa v cezročnom období - Krista Kráľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 27. 11.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Romančíkovú a Nogovú

 

17:00

+ Karolína Staňová – výročná sv. omša

Utorok 28. 11.

Féria

6:30

 

+ Miroslav Jozefčiak a rodičia z oboch stán

 

17:00

+ Rudolf a Agnesa Romančíkoví a rodičia z oboch strán

Streda 29. 11.

Féria

6:30

 

 Za zdravie a Božiu pomoc Ján, Viktória a deti s rodinami

Štvrtok 30. 11.

Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)

 

17:00

+ Apolónia Dávidíková – výročná sv. omša

Piatok 1. 12.

Féria

6:30

 

+ Ján a Mária Hanuliakových a ich celá rodina

 

17:00

+ Anton Dibala a rodičia z oboch strán

Sobota 2. 12.

Féria

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc pre rodiny Šupicovú, Hanuliakovú a za šťastnú operáciu

 

17:00

+ Jozef Kadaš a rodičia

Nedeľa 3. 12.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ rodičia Milan a Emília, Jozef Krišotfík, Lukáš Boc a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Mária a Ján Mintách a Mária a Juraj Muráň

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z Hornej Tižiny a osady Jankovia. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 36 Eur.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vám všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude dnes o 17 hod. v kostole.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Štvrtok: Struháreň a osady, domov dôchodcov

Piatok:  Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Prvopiatkové spovedanie v kostole:

Pol hodinu pred ranou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Vo štvrtok medzi 12:30 a 14:00 budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku. Pozývame všetky deti a birmovancov. Prosíme, aby ste ich povzbudili k spovedi keď pôjdu zo školy domov.

Materské Centrum sv. Rodiny bude tento pondelok zatvorené.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Na prvý piatok od 7:00 do 16:40 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 16:40.

Pozývame všetky deti, ktoré chcú svojím spevom rozšíriť rady detského spevokolu, ktorý spieva v nedeľu počas detských sv. omšiach, aby prišli na nácvik, ktorý bude tento piatok o 18:00 hod. v kostole.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

V sobotu po večernej sv. omši bude stretnutie lektorov na fare.

Pri sv. omši v sobotu večer a sv. omšiach budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence.

K udalosti Svetového stretnutia rodín 2018 v Dubline, začíname v našej farnosti špeciálnu prípravu na toto stretnutie. Srdečne pozývame manželov, rodičov s deťmi, mladých ľudí, starých rodičov, vdovcov a vdovy aj tých, ktorí prežili rozpad svojho manželstva na prvé prípravné stretnutie rodín našej farnosti, ktoré sa uskutoční 3. decembra 2017 o 15:00 v našom kostole. Téma prvého stretnutia bude: Priority v kresťanskom manželstve.

8. decembra 2017, t. j. budúci piatok, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, organizujeme Birmovanecký Vianočný večierok v kinosále kultúrneho domu v Terchovej. Terajší deviataci, ktorí sa pripravujú na birmovku, budú mať vlastný program, ktorý začne o 16:30. Na 18:00 hodinu srdečne pozývame všetkých birmovancov, ktorí boli už tohto roku na birmovke, aby sa prišli dobre zabaviť a zatancovať si pri skvelej hudbe mixovanej skvelým DJ. Večierok potrvá maximálne do 21:30.

Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok dňa 28. novembra 2017.

Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku v sakristii.