Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

4. Veľkonočná nedeľa

Ráno

Večer

Pondelok 8. 5.

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Terézia, Ján, Margita, Karol

18:15

+ Štefan a Amália, Jozef a Serafína, Pavlína

Utorok 9. 5.

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Tomáš Meško, súrodenci, rodičia z oboch strán a za duše v očistci

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Emku, Samka, Annu, Máriu

Streda 10. 5.

Streda po 4. veľkonočnej nedeli

6:30

+ Jozefína a Anton Zuziak

Štvrtok 11. 5.

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli

 

18:15

+ Viktória a Kamil, Emília a Jozef

Piatok 12. 5.

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna a jeho obrátenie

 

18:15

+ František a Pavlína, Marián a František Šumskí

(birmovanecká sv. omša, po nej stretnutia v skupinkách)

Sobota 13. 5.

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavlínu pri životnom jubileu 95r. života a jej celú rodinu.

 

18:15

+ Ján a Jozef Hanuliak, Jozefína a Štefan Panták a starí rodičia z obidvoch strán

Nedeľa 14. 5.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ Ján a z rodiny Švecovej a starí rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Milan, Milan, Zdeno a rodičia z oboch strán

9:00

 

Domov dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša


·        Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 1301 – 1400. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 38 Eur.

·        Dnes v nedeľu Dobrého Pastiera je zbierka na seminár. Za všetky milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 

·        Na kostol darovali: Bohuznáma z príležitosti životného jubilea 60r. života – 50 Eur. Bohuznáma z príležitosti životného jubilea 90r. života – 50 Eur Z pohrebu Vendelína Tlacháča – 50 Eur. Z krstu Timei Vantúchovej – 50 Eur. Z krstu Amálie Židekovej – 50 Eur.

·        Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

·        V pondelok je miništrantské stretnutie.

·        Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

·        13. mája sa organizuje Fatimská púť do Višňového pri Žiline. Kto by mal záujem nech sa nahlási v sakristii. Viacej informácií nájdete na výveske.

·        Farskú púť do Fatimy už máme plne obsadenú. Prosíme vás aby ste kostolníkov neprosili o zapisovanie alebo nenechávali papieriky o nahlásení na púť v sakristii. Keď budú voľné miesta určite vám dáme vedieť. Tí, ktorí sú zapísaní, prosím nech si prídu skontrolovať osobné údaje v prepísanom zozname. Akúkoľvek zmenu prosím najprv konzultujte s pátrom Hudákom.

·        Deti a rodiča, ktorí sa nahlásili na misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej nech si prídu skontrolovať osobné údaje do prepísaného zoznamu v sakristii a zoberú si zo sakristie letáčik s podrobnými informáciami. Odchod autobusu bude túto sobotu o 7:15 ráno s pred kostola.

·         Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti, po vyzdvihnutí nálepky nech prídu do sakristie pre podpis.