Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

3. adventná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 18. 12.

Pondelok po 3. adventnej nedeli

6:30

 

na úmysel SVD

15:00 - 17:30

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami.

Utorok 19. 12.

Utorok po 3. adventnej nedeli

6:30

 

+ Štefánia a Jozef Synák, Mária a Ján Greguš, Viktor Romančík

 

17:00

+ Jozef Staňo

Streda 20. 12.

Streda po 3. adventnej nedeli

6:30

 

 + František, Ľuboš, Viktor, Ľudmila, Michal, Katarína Rechtoríkoví, Ján Rybár, Daniela Talapková

Štvrtok 21. 12.

Štvrtok po 3. adventnej nedeli

6:30

 

Na úmysel (k)

 

17:00

+ Milan, syn Milan, Zdeno a rodičia z oboch strán, rodina Syráňová

Piatok 22. 12.

Piatok po 3. adventnej nedeli

6:30

 

+ Vincent a Zuzana Mičianových, starí rodičia Jozef Anna, z oboch strán

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota 23. 12.

Sobota po 3. adventnej nedeli

6:30

 

+ Kamil a Ľudmila Stenchlákoví, rodičia z oboch strán, duše v očistci

 

17:00

+ Štefan Križo a rodičia z oboch strán a brat Viktor

Nedeľa 24. 12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ Margita Tlacháčová – výročná sv. omša

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Evku Halasovú

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

24:00

Polnočná sv. omša

 

Upratovanie kostola: prosíme prosíme veriacich z domov od 51  – 150. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 52 Eur.

Zajtra v pondelok od 15:00 – 17:30 hod. bude v našej farnosti Spoločná sv. spoveď pred Vianocami. Prosím, nájdite si čas pristúpiť k svätej spovedi. Pripomíname aj žiakom a študentom, ktorí doteraz nestihli, aby prišli aj oni.

Tí, ktorí pricestujú domov až v týždni, alebo zajtra poobede pracujú, budeme v tomto týždni spovedať pol hodinu pred každou ranou a večernou sv. omšou, ak bude potrebné aj počas sv. omší. V piatok večer nebudeme spovedať pred večernou sv. omšou, spovedáme v Tepličke až do večera.

V pondelok miništrantské stretnutie nebude.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude v stredu 20. decembra o 18:00h.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku v sakristii.