Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Ráno

Večer

 

Pondelok 12. 6.

Féria

6:30

 

+ Gustáv Švec a rodičia z oboch strán

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Utorok 13. 6.

sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Štefankovú

 

18:15

+ Matúš, Ľudmila, Jozef, Viktor, Marcel Hanuliak

Streda 14. 6.

Féria

6:30

 

+ Stanislav Hanuliak + manželka Mária

Štvrtok 15. 6.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť a prikázaný sviatok

8:30

 

Za veriacich

 

18:15

+ Mária a Alojz Repáňoví

Piatok 16. 6.

Féria

6:30

 

+ František, Zuzana, Marek, Viktor

 

15:30

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Marta Vlková – výročná sv. omša

(birmovanecká sv. omša, po nej stretnutia v skupinkách)

Sobota 17. 6.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Špirkovú pri príležitosti životného jubilea 90r.

 

15:00

Sobášny obrad

 

16:00

Sobášny obrad

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Kamilu a jej deti

Nedeľa 18. 6.

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Anton Brežný, rodičia a starí rodičia z oboch strán, + Ľubomír

8:30

 

+ Elena a Alojs Dendisoví a rodičia z oboch strán

9:00

 

Domov dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša


Upratovanie kostola: prosíme veriacich z Nižných a Vyšných Kamencov. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 67 Eur.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

 

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

 

V utorok 13. júna vás po večernej sv. omši srdečne pozývame na modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcové. Po večernej sv. omši by sme sa v sprievode a s modlitbou ruženca presunuli k prvému zastaveniu krížovej cesty. Takto by sme sa modlili krížovú cestu každý mesiac trinásteho až do trinásteho októbra. Každý kto môže je srdečne vítaný na toto farské duchovné podujatie.   

 

Vo štvrtok po večernej sv. omši bude procesia so Sviatosťou Oltárnou po farnosti. Prosíme hasičov o pomoc, taktiež ktorí môžete, pomôžte s prípravou oltárikov a pozývame deti na rozsýpanie kvetín, hlavne dievčatá, ktoré boli na prvom sv. prijímaní.

 

V sobotu 17. júna v Nitre na Kalvárii, príjmu kňazské svätenie naši dvaja spolubratia Gorazd Kohút a Michal Vrták. Vo svojich modlitbách môžeme prosiť, aby sa z nich stali obetaví kňazi, misionári v Pánovej vinici.   

 

Prosíme deti, aby si pre nálepky prišli po požehnaní pred kaplnku sv. Martina.