Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

14. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 10. 7.

Féria

6:30

 

+ Viktória a Štefan Tlacháč

 

18:15

+ Irena Špindorová – výročná sv. omša

Utorok 11. 7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)

6:30

 

+ Ján Synák a Adam, Anton, Mária Kubík

 

18:15

+ Pavol a Helena Staňoví a starí rodičia z oboch strán

Streda 12. 7.

Féria

6:30

 

+ Vladimír Hanuliak

Štvrtok 13. 7.

Féria

 

18:15

Za šťastný pôrod a zdravie pre matku a dieťa

Piatok 14. 7.

Féria

6:30

 

+ Vincent, Terézia, Václav, Janko, Branko, Evička

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefu

Sobota 15. 7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Ján a Jozefína Berešíkoví a rodičia z oboch strán a Marika

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Janka, Serafín, Ján, Viktor, Júlia a Gustáv

Nedeľa 16. 7.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Štefan Krištofík a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Imrich, Mária, Žofia, Ján a Vladimír Hanuliak

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov


Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 150 – 200. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 21 Eur.

 

·       Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši nebude krátka adorácia. Znova vás pozývame na krížovú cestu na vrch oravcové. Po večernej sv. omši sa zhromaždíme pred kostolom, v sprievode a v modlitbe sv. ruženca prídeme k prvému zastaveniu a pomodlíme sa krížovú cestu.

Zajtra v pondelok 10. júla začíname farský tábor vo Veľkej Rači. Zraz účastníkov tábora je ráno o 8:45 pred kostolom. Príchod z tábora je naplánovaný na piatok 14. Júla približne medzi 14. – 15. hodinou. Prosíme, aby si deti nezabudli kartičky poistenca a potvrdenia od lekára.  

Deti, ktoré si zobrali prihlášky na denný tábor, ktorý bude tu v Terchovej, nech do utorka prinesú prihlášky.

V stredu sme úspešne ukončili 28. ročník Cyrilometodských slávností. Určite to bol Bohom požehnaný čas pre všetkých nás. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažovali v prípravách a samotnej realizácii týchto slávností. Osobitne chcem poďakovať obecnému úradu a kultúrnemu stredisku v Terchovej, horskej službe a urbariátu v Terchovej,  organistom a spevákom, kostolníkom, všetkým účinkujúcim, skautom z Varína a Dolnej Tižiny a všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli v organizácii a príprave 28. ročníka Cyrilometodských dní.