Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

5. Veľkonočná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 30. 4.

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

 

13:00

pohrebná sv. omša

 

18:15

+ Mária Komačková a rodičia z oboch strán

Utorok 1. 5.

sv. Jozefa, robotníka (spomienka)

6:30

 

+ Emília a Jozef, Viktória  a Kamil

 

18:15

+ Apolónia a Jozef Dávidík

Streda 2. 5.

sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Šimon Graňák a Vladimír Hanuliak

Štvrtok 3. 5.

sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)

 

18:15

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 4. 5.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc  pre Jána  a Lenku a celú rodinu pri priležitosti 10r. spoločného života

 

18:15

+ z rodiny Lutišanovej a Podkopčanovej

Sobota 5. 5.

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Ľudmila, Matúš, Jozef, Viktor a Marcel

 

15:00

sobášna sv. omša

 

18:15

+ Gustáv Holúbek – výročná sv. omša

Nedeľa 6. 5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ Adam, Štefan, Jozefína Huličiaroví a + Mária Dvorská

8:30

 

+ Vendelín Tlacháč – výročná sv. omša

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z Nižných a Vyšných Kamencov.  Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 40 Eur.

Minulú nedeľu sme mali zbierku na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 730 Eur. Za vaše milodary vám srdečne Pán Boh odplať. 

Návštevy chorých v Terchovejústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Prvopiatkové spovedanie chorých (pozor malá zmena):

Utorok: Struháreň a osady

Štvrtok:domov dôchodcov

Piatok:   Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci:

Pondelok a utorok– 1 hod. pred večernou sv. omšou.

Štvrtok a Piatok– 1 hod. pred večernou sv. omšou. 

Žiakov, študentov, birmovancov prosíme, aby čas ku sv. spovedi využili počas spovedania pred sv. omšami alebo počas sv. omší. 

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Materské Centrum sv. Rodiny tento utorok nebude.

Štvrtokpo večernej sv. omši je krátka adorácia.

Prvopiatková celodenná adorácia tento týždeň nebude z dôvodu maľovania kostolaPobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej a po večernej sv. omši.

Pozývame všetky deti, ktoré chcú svojim spevom podporiť náš detský spevácky zbor, aby prišli na skúšku, ktorá bude v piatok 4. mája po večernej sv. omši v pastoračnom.     

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci.Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

Pri poslednej pohrebnej sv. omši za zomrelého Kamila Vantúcha došlo k omylu pri vyhlásení ofery ako zbierky pre rodinu zosnulého. Blízka rodina o túto zbierku nežiadala a vyzbieraná ofera sa použije pre potreby kostola. Ofera je milodar, ktorý dávajú veriaci vo vlastnom záujme pre pastoračné potreby asistujúceho kňaza a o jeho účele rozhoduje správca farnosti.

Kto má záujem začať pravidelne čítať sv. písmo alebo si nájsť systém pri čítaní, ponúkame rozpis čítaní sv. písma na každý deň, ktorý pre nás pripravil páter Hans. Tento rozpis si môžete zobrať vzadu na stolíku.

Tento týždeň začíname s plánovaným maľovaním interiéru kostola. Zajtra, v pondelok, sa bude stavať lešenie, zakrývať okná, vypratá sa celý kostol. Potrebovali by sme pomoc pri nosení lešenia, vyprataní kostola a iných pomocných prácach, preto je srdečne vítaný každý farník na túto malú úvodnú brigádu.             

Prosíme deti aby po požehnaní si prišli pre nálepky ku krstiteľnici. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku s podpisom do kartičky v sakristii.