Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Úplné odpustky v diecéznej svätyni v Terchovej

100. rokov SVD na Slovensku

Na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie je možné získať úplne odpustky pri príležitosti slávenia jubilejného roka - storočnice prítomnosti a pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike. Odpustky sa dajú získať v čase od 15. januára 2023 do 22. októbra 2023 vo všetkých chrámoch Spoločnosti Božieho Slova, čo zahŕňa kostoly aj kaplnky v správe verbistov. Nemusia byť nutne na ich území, môžu im byť iba zverené. 

Pri tejto príležitosti sú dve možnosti na získanie úplných odpustkov: buď účasť na jubilejnom liturgickom slávení, ako je napríklad otvorenie a záver jubilejného roka, slávenia jubilea v jednotlivých komunitách. Druhá možnosť získať úplne odpustky je počas celého jubilejného roka. Získa ich veriaci ak nábožne navštívi chrám Spoločnosti Božieho Slova a strávi tam nejaký čas v meditácii, t.j. rozjímavej modlitbe, ktorú zakončí modlitbou Pána - Otče náš, Verím v Boha, vzývaním Preblahoslavenej Panny Márie a sv. Arnolda Janssena. To akú formu vzývania sa veriaci pomodlí je na jeho rozhodnutí a jeho zbožnosti. Môže ísť o modlitbu vlastnými slovami alebo nejakú z ustálených modlitieb. Keďže úplné odpustky môže veriaci získať raz denne, je možné, aby ich získal každý deň počas celého obdobia jubilejného roka. 

Zároveň je potrebné na získanie úplných odpustkov vylúčiť akúkoľvek naviazanosť na hriech a splniť tri obvyklé podmienky - svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Jednou svätou spoveďou môže veriaci získať aj viacero úplných odpustkov, ale sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca je potrebná vždy, keď úplné odpustky chce získať. 

Existuje pri príležitosti tohto jubilejného roka možnosť získať úplné odpustky aj pre starších, chorých a tých, čo nemôžu vyjsť z domu, teda pre tých čo sa nemôžu zúčastniť na jubilejnom slávení. Môžu ich získať vtedy, keď sa s jubilejným slávením spoja duchovne a vzbudia si predsavzatie splniť tri obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) potrebné na získanie úplných odpustkov, čo najskôr ako to bude pre nich možné a obetujú svoje utrpenie Bohu.

Vitajte

Srdečne vás všetkých vítame na obnovenej webovej stránke farnosti Terchová. Stále je čo dolaďovať, ale verím, že čoskoro bude fungovať tak ako má. Určite aspoň základné funkcie ako sú farské oznamy a dôležité informácie.

S pozdravom P. Pavol Hudák, SVD