Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

25. nedeľa v období cez rok (A 2023)


Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Martina   
   013 06 Terchová Tel.: 041/5695 190, 0915 275 573 , www.terchova.fara.sk e-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Oznamy na 25. nedeľu v období cez rok

Pondelok 25. 9.

Féria

6:30

 

+ Jozef a Apolónia Valloví, Elena a Marián Harviľák

 

18:15

+ syn Milan, manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán, sestra Jozefína a manžel

Utorok 26. 9.

Féria

6:30

 

+ Ivan Krišotfík a rod. z oboch strán

 

18:15

+ Jozef a Jozefína

Streda 27. 9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)

6:30

 

+ Jozef Dudáš

9:00

 

Dom dôchodcov

Štvrtok 28. 9.

Féria

 

18:15

Za ZBP, DDS pri životnom jubileu 45 rokov sobáša Janky a Štefana

Piatok 29. 9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)

6:30

 

+ Viktor Berešík a Jozefína a rod. z oboch strán

 

18:15

+ rodičia, starí rodičia a manžel

Sobota 30. 9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Jozef Panták a rodičia z oboch strán

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Jozef a Mária Brežní, Pavol a Helena Staňoví

Nedeľa 1. 10.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Jozef Hanuliak

8:30

 

+ Štefan a Kamila Michalkoví, syn a vnuk

10:30

 

Sviatosť Birmovania

 

18:00

Za farníkov

                                                

·         Upratovanie kostola: prosíme rodičov birmovancov. Je tu zmena! Upratovanie sa bude konať v piatok o 17:30 vonkajšie priestory a po generálnej skúške birmovky o 20:00 v kostole vnútorné priestory.

Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend.

Na kvety ste prispeli –    55  Eur.

 

·         Na kostol darovali:

Z krstu Terézie Synákovej 100 Eur

Z Krstu Markusa Komačku 50 Eur

Zo sobáša Tomáša a Adriány Turzíkových 100 Eur

Za všetky vaše milodary vám Pán Boh zaplať!

 

·         Minulú nedeľu v zbierke na seminár sa vyzbieralo 1200  Eur. Za všetky vaše milodary vám Pán Boh zaplať!.

 

·         V piatok po večernej sv. omši bude skúška birmovky. Potrebná je účasť všetkých birmovancov, keďže budeme nacvičovať priebeh celej birmovky. Účasť birmovných rodičov nie je potrebná. 

 

·         Spoveď birmovancov, birmovných rodičov a členov rodín birmovancov sa bude konať v sobotu o 10:00 v kostole. Využite túto možnosť. Prídu spovedať aj kňazi z okolia.

 

·         Detské sv. omše bývajú v nedeľu 10:30. Deti v spevokole majú nácvik o 9:30.

 

·         Deťom sme rozdali na náboženstve prihlášky na 1. sv. prijímanie, ktoré bude v našej farnosti 26. mája 2024.    
Vyplnené a rodičmi podpísané prihlášky prineste do sakristie, alebo na faru do 3.  októbra. Ak nemáte formulár prihlášky, môžete si ho vyzdvihnúť v zákristii.

 

·         V piatok ráno sme tu v kostole slávili sv. omšu z vďačnosti Pánu Bohu za úrodu. Ďakujeme všetkým, ktorí ste priniesli dary zeme a vytvorili ste túto krásnu výzdobu tu v kostole.

 

·         Návštevy Chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

·         Štvrtok po večernej sv. omši je adorácia.

 

·         Vzhľadom na poslednú zmenu grafikonu SAD, ktorá nevyhovovala dochádzať veriacim na sväté omše sa vedenie obce Terchová po rokovaniach „integrovanou dopravou Žilinského kraja“ dohodlo na posilnení spojov v našej obci počas nedieľ a štátnych sviatkov. Od 1. októbra 2023 budú premávať autobusy na sväté omše takto:

Šípková: Spoj na sv. omšu o 8:30

Odchod z konečnej zastávky Šípková (cez Tižinu) 8:05 hod. a príchod do Terchvej centrum 8:20. Odchod zo zastávky Terchová centrum (cez Tižinu) o 9:40, príchod na konečnú zastávku Šípková o 9:55 hod.

Biely Potok: Spoj na sv. omšu o 10:30

Odchod z konečnej zastávky Biely Potok o 10.13 hod. a potom príchod do Terchová centrum o 10:20. Odchod zo zastávky Terchová centrum o 11:40, príchod na konečnú zastávku Biely Potok o 11:47.

Vrátna, Spoj na sv. omšu o 10:30

Súčasný spoj č. 511410/42 z Vrátnej prichádza ku kostolu o 10:14. Bol pridaný spoj o 11:40 z Terchová centrum do Vrátnej.

 

·         V našej farnosti sa organizuje púť do Medžugoria v termíne 13-19. októbra 2023,  Odchod z Terchovej 13.10. o 18:00, návrat 19:10 ráno

Cena púte je 245 eur s cestovných poistením, alebo 230 eur bez poistenia

Podrobný program nájdete na nástenke alebo v zákristii. Prihlasovanie v zákristii, alebo na tel. č 0903522389.

·         Dávame do pozornosti Misijné kalendáre na rok 2024. Kalendáre vydávajú misionári verbisti. Kúpou kalendára podporujete misie a zároveň získavate kvalitný kalendár na budúci rok. Kalendáre sú knižné na čítanie 4 Eur, nástenné s fotografiami za 3 Eur a stolové za 3 Eur.