Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

14. nedeľa v období cez rok (A 2023)

Ráno

Večer

 

Pondelok 10. 7.

Féria

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Jozefa pri dožití životného jubilea 60r.

Utorok 11. 7.

sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)

 

18:15

+ Helena Vrábliková – výročná sv. omša

Streda 12. 7.

Féria

6:30

 

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

9:00

 

Dom dôchodcov 

Štvrtok 13. 7.

Féria

 

18:15

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri dožití životného jubilea 60r. Anny

Piatok 14. 7. 

Féria

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Jozefa a jeho rodinu

Sobota 15. 7.

sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

 

18:15

+ Ján Vantúch

Nedeľa 16. 7.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Ján, Mária, Július, Magdaléna a Bohuš a rod. z oboch strán

8:30

 

+ Štefan a Kamila Michalkoví, syn a vnuk

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 601 – 700. Srdečné Pán Boh odplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety prispeli –    Eur.  

 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

 

Vo štvrtok 13. júla pozývame na krížovú cestu na vrch Oravcove. Po večernej sv. omši a adorácii sa zhromaždíme pred kostolom, od ktorého sa presunieme ku krížovej ceste. Srdečne sú všetci pozvaní.

 

V stredu sme úspešne ukončili 34. ročník Cyrilometodských slávností. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažovali v prípravách a samotnej realizácii týchto slávností. Osobitne chcem poďakovať obecnému úradu a kultúrnemu stredisku v Terchovej, horskej službe, skautom z Terchovej, organistom a spevákom, kostolníkom, osobám zodpovedným za krásnu kvetinovú výzdobu a všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli v organizácii a príprave 34. ročníka Cyrilometodských dní.