Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

20. nedeľa v období cez rok (A 2023)

Ráno

Večer

 

Pondelok 21. 8.

Sv. Pia X., pápeža  (spomienka)

6:30

 

+ Martin a starí rodičia

Utorok 22. 8.

Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej (spomienka)  

 

18:15

+ Viktória Hajasová, Jozefína a Pavol Rybároví, Marián Zaťko

Streda 23. 8.

Féria

6:30

 

+ z rodiny Podkopčanovej, Lutišanovej a Gustáv

9:00

 

Dom dôchodcov 

Štvrtok 24. 8.

Sv. Bartolomeja, apoštola (sviatok)

 

18:15

+ Ján, Jozef, Mária Hanuliakoví, Jozefína a Štefan Panták a starí rod. z oboch strán

Piatok 25. 8. 

Féria

6:30

 

+ Gustáv Jánošík a rod. Jánošíkoví a Bobáňoví

Sobota 26. 8.

Féria

 

18:15

+ František Chabada a rod. z oboch strán

Nedeľa 27. 8.

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Vincent, Anna, Jozef a Gitka Cingeloví

8:30

 

+ Pavol a Pavlína Laurenčíkoví a rod. z oboch strán 

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 1201 – 1300. Srdečné Pán Boh odplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety prispeli – 30 Eur.

 

Návštevy chorých v Terchovej ústredí tento týždeň v pondelok nebudú.

 

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

 

Poľovnícka spoločnosť Jánošík Terchová pozýva na budúcu nedeľu 27. augusta o 14:00 hod. na sv. omšu spojenú s posviackou kríža v osade Káčerovia. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Budúcu nedeľu, my pátri, by sme sa pri ranných sv. omšiach chceli spoločne s vami, farníkmi oficiálne rozlúčiť a vrúcne poďakovať pánu Bohu a vám za spoločný čas, ktorí sme spoločne trávili. Páter Hans a páter Thomas už potom pôjdu do Bratislavy. Ja, tu ešte potom ostanem pár dní, aby som čo najlepšie predal pastoračnú štafetu.

Toto oficiálne rozlúčenie bude predchádzať ešte také menšie, menej oficiálne, vo farskej záhrade v piatok 25. augusta o 17:00 hod. Bude pripravené malé pohostenie. Kto by chcel aj osobne prísť a sa rozlúčiť, je vítaný.