Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

7. veľkonočná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 29. 5.

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre Evku

 

18:15

+ Ján Chovanec a Irena Berešiková a rodičia z oboch strán

Utorok 30. 5.

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Václav, Terézia, Milan Meško

 

18:15

+ Štefan Bobáň – výročná sv. omša

Streda 31. 5.

Streda po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Bohuslav Staňo a + z rodiny Staňovej a Chovancovej

Štvrtok 1. 6.

sv. Justína, mučeníka

 

18:15

+ Andrea, Peťo, Hanka

Piatok 2. 6.

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

 

18:15

+ Žofia Hanuliaková – výročná sv. omša

Sobota 3. 6.

sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Timeu

 

18:15

+ Jozefa Struharňanská – výročná sv. omša

Nedeľa 4. 6.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

7:00

 

+ z rodiny Cabadajovej, Dávidíkovej, Barátovej, Marčanovej

8:30

 

+ Jozef Konštiak a rodičia

9:00

 

Domov dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

·         Upratovanie kostola: prosíme veriacich z bytoviek na Holúbkovej rovni.
Srdečné Pán Boh zaplať všetkým rodičom, ktorí upratali kostol k slávnosti prvého sv. prijímania a všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav na túto slávnosť. Na kvety ste prispeli 59 Eur.

Dnes máme zbierku na katolícke masmédia. Za vaše dary vám srdečné Pán Boh zaplať.

·         V pondelok je miništrantské stretnutie.

·         Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

·         Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

·         Prvopiatkové spovedanie chorých:

Štvrtok: Struháreň a osady, domov dôchodcov.

Piatok:  Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

V pondelok a utorok – 1 hod. pred večernou sv. omšou.

Vo štvrtok a piatok – 2 hod. pred večernou sv. omšou.

 

Vo štvrtok medzi 12:30 a 14:00 budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku. Pozývame všetky deti. Prosíme, aby ste ich povzbudili k spovedi keď pôjdu zo školy domov.

 

·         Na prvý piatok od 7:00 do 17:50 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 17:50.

·         Pozývame všetky deti, ktoré chcú svojím spevom rozšíriť rady detského spevokolu, ktorý spieva v nedeľu počas detských sv. omšiach, aby prišli na nácvik, ktorý bude tento piatok v kostole (t. j. 2. júna) po večernej sv. omši.

·         V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

·         Každý večer okrem stredy sa na večerných sv. omšiach stretneme s deťmi, hlavne prvoprijímajúcimi. 

·         Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti, po vyzdvihnutí nálepky nech prídu do sakristie pre podpis.