Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

12. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 26. 6.

Féria

6:30

 

Za obrátenie a Dary Duch Svätého pre syna.

 

18:15

+ Viktor Rechtorík

Utorok 27. 6.

Féria

6:30

 

Za duše v očistci

 

18:15

+ Mária a Štefan Miho

Streda 28. 6.

sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

6:30

 

Za dary Ducha Svätého pre novomanželov Lučanských

Štvrtok 29. 6.

sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok

8:30

 

+ Jozef, Pavlína, Anna, František

 

18:15

+ Jana (ž), Ladislav, Anton, a rodičia

Piatok 30. 6.

Féria

6:30

 

+ Štefan

 

15:30

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Amália Rechtoríková

Sobota 1. 7.

Féria

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

18:15

+ Andrea a Peter Ondrušoví – výročná sv. omša

Nedeľa 2. 7.

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (CMD)

7:00

 

Za členov Ružencového bratstva

8:30

 

Za farníkov

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Slávnostná sv. omša, celebruje Mons. Viliam Judák,
nitriansky diecézny biskup

 

15:00

Krížová cesta národných svätcov – vrch Oravcove


Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 50 – 150. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 41 Eur.

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Prvopiatkové spovedanie chorých. Hoci je v skutočnosti prvý piatok mesiaca Júl až budúci týždeň, presunuli sme spovedanie k prvému piatku už na tento týždeň kvôli blížiacim sa Cyrilometodským slávnostiam. Máme malú zmenu:
Streda (namiesto štvrtku): Struháreň a osady,
Štvrtok: domov dôchodcov
Piatok:  Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

V pondelok a utorok – 1 hod. pred večernou sv. omšou.
Vo štvrtok a piatok – 2 hod. pred večernou sv. omšou.

Vo štvrtok medzi 11:30 a 12:30 budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku. Pozývame všetky deti. Prosíme, aby ste ich povzbudili k spovedi keď pôjdu zo školy domov.

Štvrtok po večernej sv. omši adorácia nebude.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

Na budúcu nedeľu sa slávnostnou sv. omšou o 10:30 začne 28. ročník Cyrilometodských slávnosti. Sv. omšu bude celebrovať nitriansky biskup Viliam Judák. Pred sv. omšou o 10:15 bude slávnostné odhalenie a posvätenie pamätnej tabule a odovzdanie čestného občianstva in memoriam J. Em. Jánovi Chryzostomovi Korcovi. Všetkých vás srdečne pozývame.

Deti, ktoré si zobrali prihlášky na tábor do Ošcadnice môžu už nosiť návratky s požadovanou sumou na faru. Papier o zdravotnom stave dieťaťa stačí priniesť neskôr.

·      Prosíme deti, aby si pre nálepky prišli po požehnaní pred kaplnku sv. Martina.