Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

6. veľkonočná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 22. 5.

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Milan Konštiaka

 

18:15

+ z rodiny Getlíkovej

Utorok 23. 5.

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ rodičia Ľudmila, Rudolf Boženík, Mária, Ján, Gustáv Špirka

 

18:15

+ Viktor, Zdenka, Miloslav, Jaroslav, Vincent, Anna, Mária, František, Marko a Zuzana

Streda 24. 5.

Streda po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Ondrej, Kamila, Mária

 

18:15

Na úmysel SVD

(Večerná sv. omša je zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána)

Štvrtok 25. 5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (slávnosť, prikázaný sviatok)

8:30

 

Za veriacich

 

18:15

+ Viktor, Karol, Mária, Agneša Muráňoví a Ľudmila Valová

Piatok 26. 5.

sv. Filipa Neriho, kňaza

6:30

 

+ Martin, Ľudmila, Marcel, Vinceta

 

18:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu pri životnom jubileu 90r. života

Sobota 27. 5.

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za Božiu pomoc pre Lukáša a rodičov

 

18:15

+ Milan Mažgút

Nedeľa 28. 5.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7:00

 

Za veriacich

8:30

 

+ Milan Mažgút a rodičia z oboch strán

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

1. sv. prijímanie


 

·        Upratovanie kostola: prosíme rodičov prvoprijímajúcih detí. Kostol sa bude upratovať po sv. spovedi. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 32 Eur.  

· 

·        Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Za vaše dary vám srdečné Pán Boh zaplať. 

 

·        Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

 

·        V pondelok je miništrantské stretnutie.

 

·        Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia. Budeme sa modliť za prvoprijímajúce deti a mládež.

 

·        Vo štvrtok začíname novénu k Duchu Svätému.

 

·        Na budúcu nedeľu pri veľkej sv. omši (o 10:30) je slávnosť prvého sv. prijímania.

Počas týždňa okrem štvrtka budú nácviky detí na prvé sv. prijímanie. Prvý nácvik bude zajtra v pondelok o 16:45 hod. Prosíme, aby na nácvik s deťmi prišiel aj jeden s rodičov. Po nácviku ostanú deti s rodičmi na večernej sv. omši, kde budeme spievať piesne na prvé sv. prijímanie. Účasť je povinná.

·        V sobotu o 8:30 bude sv. spoveď pre prvopríjimajúce deti a ich príbuzných. Prosíme rodičov aby sa vyspovedali už počas týždňa počas sv. omší a v sobotu nech pristúpia tí, ktorí nemohli v priebehu týždňa. Ak by ste mali nejasnosti, zastavte sa v priebehu týždňa na fare.

 

·        Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti, po vyzdvihnutí nálepky nech prídu do sakristie pre podpis.