Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

31. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 5. 11.

Féria

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 6. 11.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a šťastný a požehnaný pôrod pre Zuzku

 

17:00

+ Štefan Krištofík a rodičia z oboch strán

Streda 7. 11.

Féria

6:30

 

+ Mária, Anna, Vincent, Viktor, Paulina, + Jozef Laurenčík

Štvrtok 8. 11.

Féria

 

17:00

+ Ľudmila  a Kamil Krištofíkoví

Piatok 9. 11.

Výročie posviacky Lateránskej Baziliky (sviatok)

6:30

 

+ Rudolf a Helena Krúpoví

 

17:00

+ Pavol a Eva Ondrušoví + Vincent a Štefánia Garlikoví a rodičia z oboch strán

Sobota 10. 11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Vincent, Antónia, + Kamil, Ľudmila, + Martin, Anna,+ rodičia z oboch strán a duše v očistci

 

17:00

+ z rodiny Lysičanovej a Vallovej

Nedeľa 11. 11.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. Martina z Tours, biskupa (sviatok, patrón našej farnosti)

7:00

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu a jej rodinu

8:30

 

+ Viktor Romančík

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Slávnostná sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola:prosíme veriacich z domov od 601 – 700. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 101 Eur.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach Svätomartinská ofera. Za všetky vaše milodary vám vyslovujeme už teraz Pán Boh zaplať.

V pondelok je miništrantské stretnutie. Do našich kruhov pozývame ďalších chlapcov, ktorí by mali o službu miništrovania záujem.

Návštevy chorých v Terchovejbudú v pondelok ako zvyčajne.

Stretnutie birmovancov bude tento týždeň výnimočne vo štvrtok 8. novembra o 18:00 hod. v kostole.

Tento týždeň máme v našej farnosti oslavy Svätého Martina, patróna našej farnosti.(prečítať z plagátiku základné informácie k programu v piatok, sobotu a nedeľu). Slávnostnú sv. omšu bude v nedeľu o 10:30 celebrovať náš rodák vdp. Róbert Hanuliak.

Aj tento rok plánujeme v našej farnosti zorganizovať jasličkovú pobožnosť, ktorá má hlbokú a dlhodobú tradíciu. Chceme pokračovať v pôvodnom zámere jasličkovej pobožnosti spočívajúci v spojení duchovného prežívania Vianoc a ľudových tradícii našej obce. Týmto chceme pozvať všetkých, ktorí chcú svojim darom a talentom aktívne prispieť k duchovnému a kultúrnemu programu nech prídu na prvé stretnutie, ktoré bude v nedeľu11. novembra o 19 hod. v kostole.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.