Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Ráno

Večer

 

Pondelok 8. 6.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jurčíkovú

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Trnkovú

Utorok 9. 6.

Féria

6:30

 

Za zdravie a pokoj celej rodine Milana Brežného

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre matku a dcéru a starých rodičov

Streda 10. 6.

Féria

 

18:15

+ Jozef a Viktória, Kristínka a starí rodičia
(táto večerná sv. omša je už z nasledujúcej slávnosti)

Štvrtok 11. 6.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť a prikázaný sviatok

6:30

 

+ z rodiny Mihových a Stašových a rodičov z oboch strán

 

18:15

+ z rodiny Gappmaier

Piatok 12. 6.

Féria

6:30

 

Za duše v očistci 

 

18:15

+ Ján Mariaš a Mária Baranová

Sobota 13. 6.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

Za obrátenie hriešnikov

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ švagrovia Jozefovia

Nedeľa 14. 6.

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Jozef Hanuliak

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Tlacháčovú, Vallovú, Pažitnú a šťastný pôrod pre Martinku

9:00

 

Dom dôchodcov – iba pre obyvateľov zariadenia a personál. 

10:30

 

Za farníkov

Pripomíname, že naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na sv. omšiach bude možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a prikázaných sviatkov.

Od stredy 3. júna môžeme zvýšiť počet miest v našom kostole. Už nemusíme zachovať dvojmetrové odstupy, stačí šachovnicové sedenie. Zvyšné doteraz platné opatrenia (rúška, používanie dezinfekčných prostriedkov) zostávajú v platnosti). Preto už sa nemusíme riadiť pravidlom, že prvá sv. omša v nedeľu a ranné sv. omše cez týždeň o 6:30 sú iba pre seniorov nad 65r. Na tieto sv. omše už môže prísť každý. 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 501 – 600Na kvety ste prispeli 45 Eur.

Tento týždeň by sme navštívili našich chorých a starých farníkov tak ako to bývalo zvyčajne počas prvých piatkov.

Pondelok: Centrum Terchová, Struháreň a osady
Utorok: Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac Júl a August bude v pondelok 8. júna.Zapisovať začneme od 17:00 do 18:00. Pokračovať v zapisovaniu budeme po večernej sv. omši.

Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budeme mať pri večernej sv. omši procesiu so Sviatosťou Oltárnou v uliciach našej farnosti. Prosíme hasičov o pomoc, taktiež ktorí môžete, pomôžte s prípravou oltárikov a pozývame deti na rozsýpanie lupienkov kvetín. V prípade zlého počasia, by kňaz dal požehnanie iba vonku pred kostolom.

V sobotu  13. júna pozývame veriacich na modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcové. Stretneme sa pred kostolom po večernej sv. omši.

Sviatosť zmierenia vysluhujem od pondelka do soboty vždy polhodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme vonku pri bočnom vchode.

Deti ktoré, zbierate nálepky sú k dispozícii vzadu v kostole.