Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

33. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 19. 11.

Féria

6:30

 

+ Pavlína Marunová – výročná sv. omša

 

17:00

na úmysel SVD

Utorok 20. 11.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Karolínu a jej rodinu, z príležitosti 80. rokov života

 

17:00

+ Paulína Muráňová – výročná sv. omša

Streda 21. 11.

Obetovanie Panny Márie (spomienka)

6:30

 

+ Vincent Ondruš a + rodina Ondrušová a Krištofíková

Štvrtok 22. 11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice (spomienka)

 

17:00

+ Ľudmila Krištofíková – výročná sv. omša

Piatok 23. 11.

Féria

6:30

 

+ Miroslav Jozefčiak a rodičia z oboch strán a za duše v očistci

 

17:00

+ Vincent Miho – výročná sv. omša

Sobota 24. 11.

sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)

6:30

 

+ Štefan Srniak a rodičia z oboch strán

 

15:00

sobášna sv. omša

 

17:00

+ Milan Mažgut

Nedeľa 25. 11.

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA

7:00

 

+ z rodiny Švecovej, + Ján a starí rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Alojz Opálka a rodičia z oboch strán

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Srdečne chceme poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne angažovali pri prípravách a oslave sviatku sv. Martina, patróna našej farnosti.

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z domov od 801 – 900. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli      Eur.

V pondelok je miništrantské stretnutie. Do našich kruhov pozývame ďalších chlapcov, ktorí by mali o službu miništrovania záujem.

Návštevy chorých v Terchovejbudú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši budekrátka adorácia

Dňa 7. decembra 2018sa od 9:00 hod. do 13.30 hod. uskutoční na Strednej Odbornej Škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline u Saleziánov DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Všetci ste srdečne pozvaní.

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 27. novembra 2018v čase od 9.00 do 12. hod.

Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žilinepozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 22. novembra 2018. Viacej informácií nájdete na výveske.

Diecézna charita Žilinapozýva na výstavu fotografií a inšpiratívnych príbehov (ne)obyčajných ľudí - klientov, ktorým charita podala pomocnú ruku. Môžete ju vidieť v OC Mirage, Žilina 16.-25. november 2018. Taktiež pozývame zapojiť sa do tohtoročnej potravinovej zbierkyv 11. predajniach Tesco pre ľudí v núdzi v dňoch 22.-24. november 2018 (10.00-20.00hod.) Viac informácií na plagátoch.

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude dnes v nedeľu o 15 hod. v kostole.

V sakristii máme USB kľúče s nahrávkou tohoročnej birmovky. Prosíme, aby si ich birmovanci prišli zobrať. 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie. Na budúcu nedeľu bude pri detskej sv. omši prvé losovanie o pekné ceny. Prosíme deti aby na budúcu nedeľu pred detskou sv. omšou priniesli do sakristie slovníčky v ktorých budú mať napísané svoje meno. Slovníčky sa prekontrolujú či majú všetky nálepky za toto obdobie.