Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

34. nedeľa v cezročnom období - Krista Kráľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 26. 11.

Féria

6:30

 

+ Erika, súrodenci a rodičia z rodiny Šmehylovej

 

17:00

+ Jozef, Jozefína a František

Utorok 27. 11.

Féria

6:30

 

+ Štefan, Vincent, Margita a rodičia

 

17:00

+ rodičia Jozef a Apolónia a rodičia z oboch strán

Streda 28. 11.

Féria

6:30

 

+ Peter Hajas a starý rodičia z oboch strán

Štvrtok 29. 11.

Féria

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefínu pri príležitosti životného jubilea 70r. života

Piatok 30. 11.

sv. Ondreja, apoštola (sviatok)

6:30

 

+ Ľudovít a Ľudmila Martinčekoví, + Alojz a Ľudmila Staňoví

 

17:00

+ Mária Komačková a rodičia z Oboch strán

Sobota 1. 12.

Féria

6:30

 

+ manžel, otec a brat

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu pri príležitosti životného jubilea 70r. života

Nedeľa 2. 12.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7:00

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bernarda Marunu a 
+ rodičia z oboch strán

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela a celú rodinu

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola:prosíme veriacich z domov od 901 – 1000. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 39 Eur.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vám všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

V pondelok je miništrantské stretnutie. Do našich kruhov pozývame ďalších chlapcov, ktorí by mali o službu miništrovania záujem.

Návštevy chorých v Terchovejbudú v pondelok ako zvyčajne

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia

Pri sv. omši v sobotu večer a sv. omšiach budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence. 

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 27. novembra 2018v čase od 9.00 do 12. hod.

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti a stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadcipozývajú na deň otvorených dverí 6. decembra 2018. Viacej informácií nájdete na výveske.

Gymnázium Kráľovnej pokoja v ŽilineVás srdečne pozýva na deň otvorených dverí 4. decembra 2018 o 11:00 hod. v budove školy Na Závaží 2 v Žiline.  

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude dnes v nedeľu o 15 hod. v kostole.

V sakristii máme USB kľúče s nahrávkou tohoročnej birmovky. Prosíme, aby si ich birmovanci prišli zobrať. 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.