Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

13. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 29. 6.

sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok

6:30

 

+ Štefan a Margita Laurenčíkoví

 

18:15

+ Jozef, Serafína, Štefan, Amália, Paulína

Utorok 30. 6.

Féria

6:30

 

+ Jozef a Apolónia

 

18:15

+ Irena Šuštiaková – výročná sv. omša

Streda 1. 7.

Féria

6:30

 

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Štvrtok 2. 7.

Návšteva Panny Márie (sviatok)

 

18:15

+ Peter Komačka – výročná sv. omša

Piatok 3. 7.

Sv. Tomáša, apoštola (sviatok) (CMD)

 

16:00

Krížová cesta na vrch Oravcove

 

18:15

+ Mária, Karol, Ondrej, Anna, Ignác, Jozef

Sobota 4. 7.

Féria (CMD)

 

15:30

Dom dôchodcov

 

17:00

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

Nedeľa 5. 7.

SV. CYRILA A METODA (slávnosť)

6:30

 

+ Štefan Komačka – výročná sv. omša

8:30

 

Na úmysel (K)

10:30

 

Slávnostná sv. omša v kostole – priamy prenos na TV Lux

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 801 – 900Na kvety ste prispeli –  45 Eur.

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Pondelok: Centrum Terchová, Struháreň a osady

Utorok: Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Štvrtok: Dom dôchodcov

Sviatosť zmierenia vysluhujem od pondelka do soboty vždy pol hodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme v priestoroch bočného vchodu, prosíme veriacich aby na sv. spoveď si sadali na bočnú lavicu pri východe z kostola.

V pondelok bude po večernej sv. omši miništrantské stretnutia. Miništranti nech si pri večernej sv. omši sadnú nateraz do lavíc.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia. Budeme sa modliť za nové duchovné a kňazské povolania.

Na prvý piatok od 7:00 do 18:00 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť ráno o 7:00 bez sv. omše a večer o 18:00 pred večernou sv. omšou

Počas letných prázdnin bude počas pracovných dní iba jedna sv. omša v kostole. V pondelok ráno, v utorok večer, v stredu ráno, vo štvrtok večer, v piatok ráno, výnimka bude iba na prvý piatok, kedy bude aj večer. V sobotu ako zvyčajne a v nedele a prikázané sviatky ako zvyčajne. Sv. omša v domove dôchodcov bude počas leta v sobotu poobede o 15:30. Je to tak preto, ak by náhodou ostal vo farnosti iba jeden kňaz a sám mohol vykryť všetky nedeľné sv. omše.

3. júla začíname v našej farnosti 31. ročník Cyrilometodských slávností. Počas stále vyskytujúcej sa pandémii koronavírusu sme museli zredukovať náš program a budeme dôsledne rešpektovať opatrenia súvisiace s pandémiou. Náš program začneme v piatok o 16:00 Krížovou cestounárodných Svätcov na vrchu Oravcove, stretneme sa spoločne pri prvom zastavení krížovej cesty.  V sobotu o 14:00 hod. otvoríme vernisáž výstavy s názvom Sklo od domáceho a svetom známeho architekta, umelca Milana Opálku a podvečer o 17:00 budeme mať v kostole Liturgiu sv. Jána ZlatoústehoV nedeľu pri sv. omši o 8:30 posvätíme a odhalíme pamätnú tabuľu pátrovi Jozefovi Stašovi, SDB, prvému kňazovi z Terchovej. Vyvrcholením bude slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda o 10:30, tentoraz v našom kostole, diecéznej svätyni. Sv. omšu bude celebrovať otec biskup Tomáš Galis. Sv. omša bude z nášho kostola vysielaná v priamom prenose na TV Lux. Viacej informácii o programe nájdete na výveske.