Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

32. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 12. 11.

sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a Dary Ducha Sv. pre vnúčatá

 

17:00

+ Mária, Karol, Ondrej, Anna, Ignác a Jozef

Utorok 13. 11.

Féria

6:30

 

+ Helena Valová

 

17:00

+ Marcel Muráň

Streda 14. 11.

Féria

6:30

 

+ Ján a Mária + z celej rodiny

Štvrtok 15. 11.

Féria

 

17:00

+ Jozef, Serafína, Štefan, Amália a Paulína

Piatok 16. 11.

Féria

6:30

 

+ Jozef, Štefan a Ján Martinček; + Jozefína a Ernest Vajdloví

 

17:00

+ Martin, František, Jozefína a starí rodičia

Sobota 17. 11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (spomienka)

6:30

 

+ Anton a Margita Mažgutoví

 

14:00

sobášna sv. omša

 

15:00

sobášna sv. omša

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana, synov a nevesty a vnúčatá

Nedeľa 18. 11.

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Ján Romančík

8:30

 

+ z rodiny Vantúchovej, + Matúš a Kamila, Ján, Kamil, František, Jozef a + Martinka Konštiaková

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Dnes si pripomíname sviatok patrónanašej farnosti sv. Martina a zároveň je aj farská poklona. Po veľkej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 17:30 hod., kedy bude záverečná pobožnosť. Je to čas, keď môžeme stráviť tiché chvíle s tým najdôležitejším z celej farnosti, so Sviatostným SpasiteľomChceme vás všetkých pozvať a povzbudiť k modlitbe.

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z domov od 701 – 800. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 100 Eur.

Dnes bude pri sv. omšiach Svätomartinská ofera. Za všetky vaše milodary vám vyslovujeme už teraz Pán Boh zaplať.

V pondelok je miništrantské stretnutie. Do našich kruhov pozývame ďalších chlapcov, ktorí by mali o službu miništrovania záujem.

Návštevy chorých v Terchovejbudú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtokpo večernej sv. omši budekrátka adorácia. Budeme sa modliť za nové duchovné povolania z našej farnosti. 

Na budúcu nedeľu, t.j. 18. novembra bude tretie zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Prosíme deti o dochvíľnosť. 

Oznam – Godzone tour 2018 – "Chceme viac". Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež pozývajú už na 10. ročník evanjelizačného turné Godzone tour. Minulý rok sa nás stretlo takmer 23 000. Pridaj sa aj ty a staň sa súčasťou generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo. V Žiline sme 14. 11. 2018 o 18:00 h na zimnom štadióne. Vstup je zdarma! Tešíme sa na Vás! 

Dňa 16. novembra a 7. decembra 2018sa od 9:00 hod. do 13.30 hod. uskutoční na Strednej Odbornej Škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline u Saleziánov DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní.

Kto má záujem pokračovať v čítaní sv. písma podľa pripraveného rozpisu, môže si nový rozpis zobrať vzadu na stolíku s časopismi. 

Aj tento rok plánujeme v našej farnosti zorganizovať jasličkovú pobožnosť, ktorá má hlbokú a dlhodobú tradíciu. Chceme pokračovať v pôvodnom zámere jasličkovej pobožnosti spočívajúci v spojení duchovného prežívania Vianoc a ľudových tradícii našej obce. Týmto chceme pozvať všetkých, ktorí chcú svojim darom a talentom aktívne prispieť k duchovnému a kultúrnemu programu nech prídu na prvé stretnutie, ktoré bude dnes v nedeľu 11. novembra o 19 hod. v kostole.

V sakristii máme USB kľúče s nahrávkou tohoročnej birmovky. Prosíme, aby si ich birmovanci prišli zobrať. 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.