Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

34. nedeľa v cezročnom období - Krista Kráľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 25. 11.

Féria

6:30

 

+ Adam, Jozefína Dávidíkoví a Jozef

 

17:00

+ Branislav Porubčanský

Utorok 26. 11.

Féria

6:30

 

+ Kamil a Anna Hanuliakoví

 

17:00

+ Alojz Opálka a rodičia z oboch strán

Streda 27. 11.

Féria

6:30

 

+ Mária Komačková a rodičia z oboch strán a Zdeno

Štvrtok 28. 11.

Féria

 

17:00

Za dožitých 70r. Jozefíny

Piatok 29. 11.

Féria

6:30

 

+ Štefan, Mária, Jozef Beloví

 

17:00

+ Štefan a Mária Ďurkoví a starí rodičia z oboch strán

Sobota 30. 11.

Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)

6:30

 

+ Vincent a Ľudmila Bučkuliakoví, Štefan a Mária Brežní

 

17:00

+ Milan Mažgút a rodičia z oboch strán 

Nedeľa 1. 12.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7:00

 

Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého za dožitých 50r.života

8:30

 

+ Sebastián, Karolína, Adam, Jozefína Šmehíloví

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 501 – 600Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 51 Eur.

Opäť srdečne pozývame rodiny, deti a mládež na farskú akciu s názvom „VYVETROŇ“.Spoločne sa poprechádzať, stretnúť sa, oddýchnuť si. Stretávame sa túto nedeľu o 13:30 hod. na autobusovej zastávke Horná Tižina – Ďuriškovia a pôjdeme po trase smerom do osád Novosadovia, Machajovia, Gažovia a späť. 

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude dnes v nedeľu o 14 hod. v kostole.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti a stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadci pozývajú na deň otvorených dverí 3. decembra 2019. Viacej informácií nájdete na výveske.

V sakristii je možnosť vyzdvihnúť si krabičku s USB kľúčom s video nahrávkou a fotkami zo slávnosti Birmovania. 

Pri sv. omši v sobotu večer a sv. omšiach budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vám všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Aj tento rok počas adventu budeme mať v našom kostole rorátne sv. omše. Už teraz môžete motivovať svoje deti k tejto krásnej duchovnej príprave na Vianoce. Rorátne sv. omše začnú v pondelok po prvej adventnej nedeli t. j. 2. decembra. 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.