Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

15. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 13. 7.

Féria

6:30

 

+ Helena Romančíková

Utorok 14. 7.

Féria

 

18:15

+ Jaroslav, Milan, a ich rodičia z oboch strán, Michal Jánošík

Streda 15. 7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ František Hanuliak a rodičia z oboch strán

Štvrtok 16. 7.

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

 

18:15

+ František Repáň a rodičia 

Piatok 17. 7.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov (spomienka)

6:30

 

+ Štefan Krištofík a rodičia z oboch strán

 

15:00

Sobášna sv. omša

Sobota 18. 7.

Féria

6:30

 

+ Viktor a Ľudmila

 

15:30

Dom dôchodcov

 

18:15

+ Ján a Žofia Hanuliakoví rodičia z oboch strán a Ján Chovanec

Nedeľa 19. 7.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Martin, Adam, Pavlína, Štefan a Vilma a ich rodičia

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri dožití životného jubilea 50r. Janky

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1001 -1100Na kvety ste prispeli – 65 Eur.

 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme od pondelka do soboty vždy pol hodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme v priestoroch bočného vchodu, prosíme veriacich aby na sv. spoveď si sadali na bočnú lavicu pri východe z kostola.

 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia. 

 

V pondelok  13. júla  pozývame veriacich na modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcové. Stretneme sa pred kostolom o 18.00 hodine.