Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

2. adventná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 10. 12.

Féria

6:30

 

+ Viktor Križo, + rodičia, bratia a sestra

 

16:15

+ Ľudmila Lysičanová – výročná sv. omša

Utorok 11. 12.

Féria

6:30

 

+ Michal a Pavlína Ďurkových, + Antónia a Vincent Martinusik

 

17:00

+ Ján Švec, Vladimír Baláž a rodičia z oboch strán

Streda 12. 12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (spomienka)

6:30

 

+ Elena a Alojz Dendisový a rodičia z oboch strán

Štvrtok 13. 12.

sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)

6:30

 

Na úmysel (k)

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Vladimíra a jeho rodinu 

Piatok 14. 12.

sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Adam Krištofík

 

17:00

+ z rodiny Rybárovej, + Vavrín, + Margita, František, Evička a + z rodiny Staňovej, Krejčovej a Cingelovej

Sobota 15. 12.

Féria

6:30

 

+ Milka a Milan

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Komačkové a Šwarcové

Nedeľa 16. 12.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 

7:00

 

+ Augustín a Emília a + rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Jozef Michálek a rodičia

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1101 – 1200. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 78 Eur.

Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 875 Eur. Za vaše milodary vám všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Srdečne pozývame deti, rodičov, starých rodičov zúčastňovať sa adventných rorát v našom kostole. Roráty bývajú pri raných sv. omšiach o 6:30 od pondelka do piatka. 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Pozývame vás na adventný koncert SVETIELKO NÁDEJE, ktorý sa uskutoční v pondelok 10. decembra 2018 a 17:00 hod. v našom kostole.Viacej informácií nájdete na výveske. 

V pondelok večer po adventnom koncerte bude krátke miništrantské stretnutie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac Január a Február 2019 bude v utorok11. decembra.Zapisovať začneme od 16:00 do 17:00. Pokračovať v zapisovaniu budeme po večernej sv. omši.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

V piatok 14. decembra 2018organizujeme Birmovanecký Vianočný večierok v kinosále kultúrneho domu v Terchovej. Terajší deviataci, ktorí sa pripravujú na birmovku, budú mať vlastný program, ktorý začne o 16:30Na 18:00 hodinusrdečne pozývame všetkých birmovancov, ktorí boli už tohto roku na birmovke a všetkých Terchovských skautov. Večierok potrvá maximálne do 22:00.

Na budúcu nedeľu, t.j. 16. decembra bude štvrté zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Prosíme deti o dochvíľnosť.

Spoločná sv. spoveďpred Vianocami bude v našej farnosti budúci týždeň v pondelok 17. decembra popoludní od 14:30 – 17:00 hod.Rozpis spovedania pred Vianocami v celom dekanáte nájdete na výveske.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.