Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

15. nedeľa v období cez rok (A 2023)

Ráno

Večer

 

Pondelok 17. 7.

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov (spomienka)

6:30

 

+ Vincent, Viktória, Štefan, Jozef, Anna, Peter a starí rod. z oboch strán

Utorok 18. 7.

Féria

 

18:15

+ Marián, Ján, Štefan, Margita a z rod. Matejčikovej

Streda 19. 7.

Féria

6:30

 

+ Andrea, Peter, Hanka, Helena a Jaroslav

9:00

 

Dom dôchodcov 

Štvrtok 20. 7.

Féria

 

18:15

+ Bernard Hanuliak

Piatok 21. 7. 

Féria

6:30

 

+ Mária a Pavol Zuziakoví, rod. z oboch strán, Jozef s rodinou a Michal

 

16:00

Sobášna sv. omša

Sobota 22. 7.

sv. Márie Magdalény (sviatok)

 

14:00

Sobášny obrad

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hanuliakovú

Nedeľa 23. 7.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Jozef Hanuliak a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Janka Lahutová – výročná sv. omša

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 701 – 800. Srdečné Pán Boh odplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety prispeli –    Eur.  

 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

 

V sobotu 22. 7. o 11:00 hod. vás pozývame na sv. omšu pri zvonici v osade Marunovia. Sv. omšu bude celebrovať rodák vdp. Peter Maruna. 

 

Od 17. do 26. 7. bude páter Hudák na skautskom tábore pri Bolešove.