Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

18. nedeľa v období cez rok (A 2023)

Ráno

Večer

 

Pondelok 7. 8.

Féria

6:30

 

+ z rodiny Brežnej, Dikošovej a Kornel

Utorok 8. 8.

Sv. Dominika, kňaza (spom.)

 

18:15

+ Štefan a rodičia z oboch strán

Streda 9. 8.

Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy (sviatok)

6:30

 

+ Vincent a Pavlína Mažgútoví a rod. z oboch strán

9:00

 

Dom dôchodcov 

Štvrtok 10. 8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)

 

18:15

+ Emília Cingelová – výročná sv. omša

Piatok 11. 8. 

Sv. Kláry, panny (spomienka)

6:30

 

+ Ján a Jozefína Berešíkoví, syn Vincent a Mária

Sobota 12. 8.

Féria

 

14:00

Sobášna sv. omša

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Ján Podstavek – výročná sv. omša

Nedeľa 13. 8.

DEVÄŤNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Milan a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Jozefa Staňová – výročná sv. omša

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 1001 – 1100. Srdečné Pán Boh odplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. 

Na kvety prispeli –     Eur.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

V nedeľu 13. augusta vás pozývame na krížovú cestu na vrch Oravcove. Po večernej sv. omši sa zhromaždíme pred kostolom, od ktorého sa presunieme ku krížovej ceste. Srdečne sú všetci pozvaní.