Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

16. nedeľa v období cez rok (A 2023)

Ráno

Večer

 

Pondelok 24. 7.

Féria

6:30

 

+ Štefan a jeho syn

Utorok 25. 7.

sv. Jakuba, apoštola (sviatok)

 

18:15

+ Mária, Karol, Ondrej, Anna, Ignác a Jozef

Streda 26. 7.

sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (spomienka)

6:30

 

+ Ján Muráň, Anna, sestra Hanka a starí rodičia

9:00

 

Dom dôchodcov 

Štvrtok 27. 7.

sv. Gorazda, sv. Klimenta Ochridského a spoločníkov

 

18:15

+ Jozef a Anna Chovancoví a starí rodičia z oboch strán

Piatok 28. 7. 

Féria

6:30

 

Za preťatie pút a rodových zaťažení pre rodinu

Sobota 29. 7.

sv. Marty, Márie a Lazára (spomienka)

 

18:15

+ Milan Janíček, rodina Gažová, Izidor Bučkuliak

Nedeľa 30. 7.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Štefan a Margita Ondrušoví a rod. z oboch strán

8:30

 

+ Ján a Pavlína Tlacháčoví, Karol a Žofia Jánošíkoví a rod. z oboch strán

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 801 – 900. Srdečné Pán Boh odplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety prispeli –   Eur.

 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.