Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

19. nedeľa v období cez rok (A 2023)

Ráno

Večer

 

Pondelok 14. 8.

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a muč. (spom.)

 

18:15

+ Jozef Mihalčatin a rod. z oboch strán, Ján Mahút a Melánia Pardelová

Utorok 15. 8.

NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok  

7:00

 

+ Anna, Marcel, Štefánia a Ján

8:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Hanuliakovú a Repáňovú

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

+ Ján Švec, Vladimír Baláž a rodičia z oboch strán a Gustáv

Streda 16. 8.

Féria

6:30

 

+ Milan a z rodiny Adamovskej a Meškovej

9:00

 

Dom dôchodcov 

Štvrtok 17. 8.

Féria

 

18:15

+ Margita Synáková – výročná sv. omša

Piatok 18. 8. 

Féria

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Jánošíkovú

 

15:00

Sobášna sv. omša

Sobota 19. 8.

Féria

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc pri dožitých 60r. Anny a za rodinu Záňové a Ondrušové

Nedeľa 20. 8.

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Ľudmila a Kamil Krištofíkoví, Tobiáš a Anna Romančíkoví

8:30

 

+ Milan Ondruš, Miroslav Mičian a rod. z oboch strán

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 1101 – 1200. Srdečné Pán Boh odplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety prispeli – 50 Eur.

 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiace September a Október bude v pondelok 14. augusta o 17:00 hod. na fare.

 

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.