Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

3. adventná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 17. 12.

Féria

6:30

 

na úmysel SVD

14:30 – 17:00

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami.

Utorok 18. 12.

Féria

6:30

 

+ Viktor Krištof, + Jozef, Amália a Jozef Sekerka

Streda 19. 12.

Féria

6:30

 

+ Ondrej a Viktória a rodičia z oboch strán

Štvrtok 20. 12.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu Sekerkovú

Piatok 21. 12.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a jej rodinu

 

17:00

+ Stanislav a Mária Hanuliakoví

Sobota 22. 12.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu Pomoc pre Annu a jej rodinu

 

17:00

+ Ján

Nedeľa 23. 12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

7:00

 

+ syn Milan a manžel + rodičia z oboch strán, + sestra a švagor a rodina Siraňová

8:30

 

+ Jozef Konštiak a + rodičov

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovaniekostolaprosíme veriacich z domov od 1201 – 1300. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 22 Eur.

Návštevy chorých v Terchovejbudú v pondelok ako zvyčajne.

Miništrantské stretnutietento týždeň nebude. 

Zajtra v pondelok od 14:30 – 17:00 hod. bude v našej farnosti Spoločná sv. spoveď pred Vianocami. Prosím, nájdite si čas pristúpiť k svätej spovedi. Pripomíname aj žiakom a študentom, ktorí doteraz nestihli, aby prišli aj oni.

Tento týždeň okrem piatka máme iba ranné sv. omše z dôvodu spovedania v iných farnostiach. Tí, ktorí pricestujú domov až v týždni, alebo zajtra poobede pracujú, budeme v tomto týždni spovedať pol hodinu pred každou ranou sv. omšou, ak bude potrebné aj počas raných sv. omší. V piatok večer nebudeme spovedať pred večernou sv. omšou, spovedáme v Tepličke až do večera.

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude v nedeľu 23. decembra o 13:00h.

Deti a mládež, ktorí chcú svoj voľný čas počas vianočných prázdni venovať na dobrú vec, srdečne pozývame zapojiť sa do koledníckej akcie Dobrá Novina.Dobrú novinu by sme zorganizovali v našej farnosti na budúci piatok 28. decembra od rána 10:00 hod. Viacej informácií v oznamoch na budúcu nedeľu.

Na záver kalendárneho roka, teda na Silvestra,budeme popoludní po ďakovnej sv. omši opäť organizovať malé občerstvenie pri kostole, tak ako to bolo minulý rok. (Minulý rok nám na Silvestra pršalo, tak sme sa stretli v pastoračnom centre.) Jedlo a nápoje máme zabezpečené. Ak by sa však našli ešte nejakí ochotní muzikanti či muzikantské skupinky, ktoré by neformálne radi prispeli svojou hrou a spevom, bude nám viac chutiť a skrášli sa nám naše stretnutie na záver kalendárneho roka. Ak by bol niekto ochotní nech sa ohlási u pátra farára.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.