Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

21. nedeľa v období cez rok (A 2023)

Ráno

Večer

 

Pondelok 28. 8.

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi  (spomienka)

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc pre rodinu Hanuliakovú a Bajzíkovú

 

18:15

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri dožití životného jubilea 70r. Jána

Utorok 29. 8.

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa (spomienka)

6:30

 

Na úmysel

 

18:15

+ Ján Štrbák a z rodiny Záňovej

Streda 30. 8.

Féria

6:30

 

+ Rozália, Ján, Viktória, Štefan, Anastázia, Žofia, Ondrej a Terézia

9:00

 

Dom dôchodcov 

Štvrtok 31. 8.

Féria

 

18:15

+ Vincent, Miroslav a z rod. Krištofíkovej a Ondrušovej

Piatok 1. 9. 

Féria

6:30

 

+ Štefan a Kamila Vojtekoví a rod. z oboch strán, Etela 

 

14:00

Sobášna sv. omša

 

15:00

Sobášny obrad

 

18:15

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha svätého na úmysel

Sobota 2. 9.

Féria

6:30

 

+ Ľudmila, Vincent, z rodiny Bučkuliakovej a Podkopčanovej, Janka Janíčková

 

15:00

Sobášny obrad

 

18:15

+ Vincent, Pavlína a Štefan Krištofíkoví

Nedeľa 3. 9.

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Viktor a Ľudmila Krištofoví

8:30

 

+ Kamila Hanuliaková – výročná sv. omša

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 1301 – 1400. Srdečné Pán Boh odplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli -     Eur.

Dnes v nedeľu 27. augusta bude o 14:00 hod. sv. omša spojená s posviackou kríža v osade Káčerovia. Všetci ste srdečne pozvaní.

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Pondelok: Terchová ústredie

Streda: Dom dôchodcov

Štvrtok: Struháreň a osady

Piatok: Vyšné a Nižné Kamence, Biely Potok a osady

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci bude každý deň okrem nedele, vždy  pol hodiny pred rannou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

V piatok od 7:00 do 18:00 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej a pred večernou sv. omšou. Adoráciu prerušíme od 14:30 – do 15:30.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.