Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

4. adventná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 24. 12.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Evku Halasovú

 

24:00

Polnočná sv. omša zo Slávnosti Narodenia Pána

Utorok 25. 12.

Slávnosť Narodenia Pána, slávnosť a prikázaný sviatok

7:00

 

+ Adam, Štefan, Jozefína Huličiaroví, + Mária Dvorská

8:30

 

+ Ján a rodičia z oboch strán

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

16:00

Jasličková pobožnosť

Streda 26. 12.

sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok)

7:00

 

+ Štefan, Elena, Olinka Muráňoví + starí rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Jozef Jančo a rodičia z oboch strán

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za dobrodincov farnosti

Štvrtok 27. 12.

sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)

 

17:00

+ z rodiny Balážovej, Krížovej, Jurčákovej a Krištofíkovej a rodičia z oboch strán a duše v očistci

Piatok 28. 12.

sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok)

6:30

 

+ Pavol a Angela Laštiakoví a rodičia z oboch strán

 

17:00

+ Milan Meško a rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sobota 29. 12.

Sobota vo vianočnej oktáve 

6:30

 

+ Viktor a Emília Ondrušoví a + Jozef a Helena Bačínskí

 

17:00

+ Ján Kačeriak, + z rodiny Kačeriakovej, Hriníkovej a Ďuranovej

Nedeľa 30. 12.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

7:00

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Huličiarovú

8:30

 

+ manžel František, nedožitých 70 rokov

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1301 – 1400. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 100 Eur.

Dnes o 13:00 hod. bude sv. omšapohrebné obradynašej kostolníčky Anny Struhárňanskej. 

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude dnes poobede o 15:00 hod.

Návštevy chorých v Terchovejbudú v pondelok ako zvyčajne.

V utorok Na Slávnosť Narodenia Pána bude v našom kostolevianočná ofera. Všetkým darcom vyslovujeme úprimne Pán Boh odplať.

Jasličková pobožnosť v našom kostole bude v utorok na Slávnosť Narodenia Pána o 16:00 hod.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Deti a mládež, ktorí chcú svoj voľný čas počas vianočných prázdni venovať na dobrú vec, srdečne pozývame zapojiť sa do koledníckej akcie Dobrá Novina.Dobrú novinu by sme zorganizovali v našej farnosti na budúci piatok 28. decembra od rána 10:00 hod. V piatok 28. decembra o 9:30sa stretneme v pastoračnom centre, kde sa na kolednícku akciu dobre pripravíme a koledovať začneme približne o 10:00. Prosíme rodičov o povzbudenie detí na túto akciu. Koledníci dobrej noviny pôjdu do centra, Holúbkovu roveň, Mládežnícku ulicu a Biely Potok. Kto z vás by chcel podporiť projekty, ktoré sú financované z Dobrej noviny, vyjdite koledníkom oproti alebo priviažte farbenú stuhu na bránu domu. Tí, ktorí chcú podporiť Dobrú novinu a nie sú doma, alebo ich nenavštívia koledníci, môžu svoj dar vložiť do označenej pokladničky, ktorá je vzadu za lavicami.

Posviacanie domov a rodín. Počas vianočného obdobia je v našich krajoch tradícia posviacania domov a rodín. Posvätenie sa môže konať aj opakovane v tých domoch, ktoré už boli posvätené. Záujemcovia o požehnanie domu a rodiny nech sa zapíšu v sakristii alebo na fare, nech uvedú meno, č. domu, časť Terchovej, deň, kedy môže kňaz prísť a tiež telefónne číslo. Posviacanie začneme po novom roku od 2. januára.

Na záver kalendárneho roka, teda na Silvestra,budeme popoludní po ďakovnej sv. omši opäť organizovať malé občerstvenie pri kostole, tak ako to bolo minulý rok. (Minulý rok nám na Silvestra pršalo, tak sme sa stretli v pastoračnom centre.) Jedlo a nápoje máme zabezpečené. Ak by sa však našli ešte nejakí ochotní muzikanti či muzikantské skupinky, ktoré by neformálne radi prispeli svojou hrou a spevom, bude nám viac chutiť a skrášli sa nám naše stretnutie na záver kalendárneho roka. Ak by bol niekto ochotní nech sa ohlási u pátra farára.

22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9 mesačná príprava. Pri východe z kostola zdarme ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujte ním niekoho iného.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.