Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

23. nedeľa v období cez rok (A 2023)

 

 

Ráno

Večer

 

Pondelok 11. 9.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Krúpovú

 

18:15

+ vdp. Róbert Hanuliak – výročná sv. omša

Utorok 12. 9.

Najsvätejšieho mena Mária (spomienka)

6:30

 

+ Ondrej, súrodenci a rodičia

 

18:15

+ z rodiny Alexandra Halasa

Streda 13. 9.

sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Viktor a Kamila, Tobiáš a Anna

Štvrtok 14. 9.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA (sviatok)

 

18:15

+ Mária Obšivánová

Piatok 15. 9.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA (slávnosť)

8:30

 

+ Jozef Konštiak

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

18:15

+ Viktor a Kamila Romančíkoví

Sobota 16. 9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa a mučeníkov (spomienka)

6:30

 

+ Jozef Káčer

 

18:15

+ Pavol Noga

Nedeľa 17. 9.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ z rodiny Berešíkovej a Bobáňovej

8:30

 

Za ZBP a DDS pre jubilantov, ich rodiny a priateľov.

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

 

 

 Upratovanie kostola: prosíme veriacich z bytoviek na Holúbkovej rovni. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli       Eur.

 

·         Na kostol darovali: Zo sobáša: Radovana a Veroniky Smolkových – 50 Eur

Z krstu Laury Mažgútovej – 50 Eur   
Bohuznámy – 100 Eur

Za všetky vaše milodary vám Pán Boh zaplať!

 

·         Návštevy Chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

·         Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

 

 Začíname s detskými sv. omšami o 10:30. Srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov, zvlášť tie ktoré sa budú pripravovať na prvé sv. prijímanie. Deti, ktoré chcú spievať alebo hrať v detskom spevokole nech prídu na skúšku budúcu nedeľu o 9:30 do kostola.

 

·         Sv. omša v domove dôchodcov v stredu nebude, lebo bude v piatok o 9:00 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

 

·         Na budúcu nedeľu 17. septembra sa bude konať zbierka na kňazský seminár. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

 

·         Aj tento školský rok sa môžu deti zapojiť do zbierania nálepiek z nedeľných sv. omší a sviatkov. Terajší tretiaci dostanú slovníčky v škole na hodine náboženstva spolu s prihláškou na prvé sv. prijímanie. Po sv. omši si môžete zobrať slovníček v sakristii. Pozývame deti, aby si prišli zobrať slovníčky teraz po sv. omši do zákristie.

 

·         Dávame do pozornosti Misijné kalendáre na rok 2024. Kalendáre sú plné krásnych fotografií z misií ale aj zaujímavých článkov o misiách a zamyslení na rôzne témy. Za váš dar Vám zo srdca ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.