Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

22. nedeľa v období cez rok (A 2023)

Ráno

Večer

 

Pondelok 4. 9.

Féria

7:45

 

Sv. omša na začiatku školského roka – v kostole

9:00

 

Sv. omša na začiatku školského roka – v ZŠ Struháreň

 

18:15

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 5. 9.

Féria

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

18:15

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodičov pri ich narodeninách

Streda 6. 9.

Féria

6:30

 

+ z rodiny Baranovej

9:00

 

Dom dôchodcov

Štvrtok 7. 9.

sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov (spomienka)

 

18:15

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 8. 9.

Narodenie Panny Márie (sviatok)

6:30

 

Za ZBP, DDS pri dožití životného jubilea 99r. Kamily

 

18:15

Za ZBP, DDS, pokoj pre rodinu Brežnú

Sobota 9. 9.

Féria

7:30

 

Za pútnikov pri výstupe na Veľký Rozsutec

 

14:00

Sobášny obrad

 

18:15

Za ZBP a DDS pre Jozefa Ovčíka a rodinu

Nedeľa 10. 9.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Vincent, Pavlína a Štefan Krištofíkoví

8:30

 

+ z rodiny Holúbkovej, Rybárovej, Brežnej a dcéra Mária

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 1401 a vyššie. Srdečné Pán Boh odplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli – 33 Eur.

Návštevy Chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

V piatok 8. septembra pokračujeme v birmovaneckých stretnutiach birmovancov, ktorí pôjdu na birmovku 1. októbra. Prosíme birmovancov aby prišli v piatok na večernú sv. omšu o 18:15. Po sv. omši budú stretnutia v skupinkách.

V sobotu 9. septembra  vás pozývame na 11. pamätný výstup na Veľký Rozsutec na počesť Sv. Jána Pavla II. Sv. omša pre účastníkov tohto podujatia bude ráno o 7:30. Viacej informácii o tomto podujatí nájdete na výveske.

Na budúcu nedeľu 10. septembra bude po sv. omši o 10:30 stretnutie rodičov terajších birmovancov. Stačí ak príde jeden z rodičov.

Budúcu nedeľu začíname s detskými sv. omšami o 10:30. Srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov, zvlášť tie ktoré sa budú pripravovať na prvé sv. prijímanie. Deti, ktoré chcú spievať alebo hrať v detskom spevokole nech prídu na skúšku budúcu nedeľu o 9:30 do kostola.

Aj tento školský rok sa môžu deti zapojiť do zbierania nálepiek z nedeľných sv. omší a sviatkov. Terajší tretiaci dostanú slovníčky v škole na hodine náboženstva spolu s prihláškou na prvé sv. prijímanie. Po sv. omši si môžete zobrať slovníček v sakristii.

Dávame do pozornosti Misijné kalendáre na rok 2024. Kalendáre sú plné krásnych fotografií z misií ale aj zaujímavých článkov o misiách a zamyslení na rôzne témy. Za váš dar Vám zo srdca ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.